Dopravní hřiště

Asfaltová plocha, která se nachází v zadní části areálu, byla využita k vytvoření dopravního hřiště, které bude plnit úlohu vzdělávací a volnočasovou. Pracujeme na přípravě programů pro školy a dopravní výchovu. V mimoškolní době bude sloužit pro jízdu na vybraných prostředcích.

Přes letní prázdniny 2020 jsme se ovšem plochu rozhodli využít (než bude dopravní hřiště kompletně hotové) pro půjčování šlapacích kár.

Půjčovna šlapacích kár

Šlapací káry je možné zapůjčit zaplacením půjčovného v recepci. Následně vám je vydá obsluha.

Cena: 30,-/30min.

Otevírací doba

Půjčovna šlapacíh kár je od 14. 10. 2020 uzavřena! Vstup na dopravní hřiště je umožněn pouze na vlastním prostředku.

pondělí – pátek 13.00 – 18.00 hod.
sobota - neděle

10.00 – 18.00 hod.

poslední vstup v 17.30hod.

Provozní řád: 

 1. Asfaltová plocha  slouží přednostně k jízdě na šlapacích kárách.
   
 2. Dále je povolena jízda na koloběžce, šlapadle nebo odrážedle
   
 3. Z bezpečnostních důvodů není možné jezdit na ploše na jízdním kole, kolečkových bruslích, skateboardu ani jiném dalším prostředku
   
 4. Ve stanovené době je dopravní hřiště veřejnosti volně přístupné. Pro skupiny je hřiště možné rezervovat na recepci SVČ.
   
 5. Při využívání hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny personálu, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo se nachází v prostoru asfaltové plochy.
   
 6. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou – nepřiměřenou manipulací s vybavením nebo užíváním v rozporu s provozním řádem – způsobeny provozovateli hřiště.
   
 7. Za nezletilé zodpovídají rodiče. Děti do 10 let mají vstup na plochu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
   
 8. Vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků. Provozovatel
  rovněž neručí za odložené věci či peníze návštěvníků. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu na recepci SVČ.
   
 9. Uživatel do 18 let je povinen při jízdě vlastní cyklistickou helmu.
   
 10. Uživatelé si mohou zapůjčit šlapací káry pro jízdu na asfaltové ploše
  • Šlapací káry lze používat výhradně v prostoru asfaltové plochy
  • Zapůjčení šlapací káry je podmíněno zaplacením půjčovného na recepci SVČ
  • Šlapací káry společně s ochrannou přilbou jim vydá obsluha Půjčovny SVČ

Provozní řád je platný od 18. 7. 2020

partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace